Home > Yleinen > Tarjolla 1,4 miljoonan asiakaspotentiaali

Usein tuntuu, että media ruokkii pessimismiä: ”Hidasta tai nollakasvua ainakin vuosikymmenen vaihteeseen.” ”Olemme Japanin tiellä.” ”Kulutuskysyntä säilyy alhaisella tasolla vielä vuosia.” ”Suomen kansa vanhenee vauhdilla.” Heitetäänkö porukalla hanskat pöytään vai nähdäänkö otsikoiden taakse kätkeytyneitä mahdollisuuksia?

Tulevaisuutta on aina vaikea ennustaa, mutta yksi usein esille nostettu ennuste toteutuu varmasti: vanhempien ikäryhmien osuus väestöstä kasvaa vauhdilla. Siten kaupan kannalta tärkeä tulevaisuuden kohderyhmä ei ehkä olekaan nuorten vaan ikäihmisten taloudet. Olisi kuitenkin paha virhe tarkastella tätä tällä hetkellä yli 1,4 miljoonan asiakkaan potentiaalia yhtenä kohderyhmänä, sillä tarpeet ikäryhmässä 60 – 100 vuotta vaihtelevat varmasti yhtä paljon kuin ikäryhmissä 20 – 60 vuotta. Yhden päätelmän voi kuitenkin tehdä: korkeammissa ikäryhmissä palveluiden tarve ja käyttö kasvaa voimakkaasti.

Suomen vanhempi ikäryhmä on pääsääntöisesti varakasta: kasvava osuus kansamme varallisuudesta kuuluu tälle ikäryhmälle. Asunnot, mökit ja autot on maksettu, eikä elätettäviä enää ole. Toisaalta joukossa on myös monia, joilla eläke ei tahdo riittää edes välttämättömimpään. Heitäkään ei saa unohtaa.

Ikäihmiset ovat tänä päivänä yleensä terveitä ja hyväkuntoisia. Henkilökohtaisen kuntoklubilla tekemäni vertailevan havainnoinnin mukaan jopa terveempiä kuin stressaantuneet, huonojen elämäntapojen raihnauttamat nelikymppiset. Monet ovat lisäksi hyvin koulutettuja, tottuneet kuluttamaan ja haluamaan elämältä paljon.

Tämä ikäryhmä on yrityksille mahdollisuuksien markkina, näin myös kaupalle. Mutta onko strategioissa huomioitu ”vanhuustalouden” mahdollisuudet, vai eikö potentiaalia osata muuttaa liiketoiminnaksi. Joitain mielenkiintoisia kokeiluja on käynnissä: Espoossa Posti Diakonissalaitoksen alihankkijana toimittaa vanhukselle ruoan kotiin, hoitaa sen lämmittämisen ja tarjoilun sekä tarvittaessa suorittaa myös muita pieniä askareita. Terveydenhoitoala on ottamassa nopeita askeleita netin kautta tarjottavien palveluiden suuntaan, ja erilaiset rannekkeet ja sensorit tuovat turvaa ikäihmisen arkeen. Apteekit laajentavat tarjontaansa terveydenhoitajan palveluita. Eli edelläkävijät ovat jo liikkeellä.

Mutta mitä ikärakenteen muutos voisi merkitä kaupan alalle. Todennäköisimmin ainakin kahta asiaa: verkostorakenteen muutosta ja palvelumuotoilun muuttumista merkittäväksi kilpailutekijäksi. On ilahduttavaa, että Keskon uudessa strategiassa kauppapaikkainvestointien kärki on lähikauppaverkoston kehittämisessä. Yhdenhengen talouksien määrä jatkaa kasvuaan, eikä tämän asiakassegmentin panos-tuotos-puntarissa edullisemmat hinnat kompensoi pitkien etäisyyksien ja aikaa vievän, jopa fyysisestikin rasittavan ostoskäynnin vaivaa. Jään odottelemaan, milloin ensimmäiset kauppa-auto-kotiinkuljetus yhdistelmät ilmestyvät reittiä optimoivine applikaatioineen.

Kotiinkuljetus on jo nyt monen kaupan tarjontaan kuuluva tuote. Mutta usein asiakkaan erilaisten palvelujen tarve on laajempi. Ennakkoluulottoman ideoinnin, digitaalisuuden ja verkostoitumisen avulla voidaan luoda aivan uusia konsepteja, jotka ovat sekä liiketaloudellisesti kannattavia, että koko yhteiskuntaa palvelevia. Hyvä esimerkki on Amazonin Home Service –palvelu, joka yhdistää verkko-ostoksilla kävijät paikallisten palveluntuottajien kanssa. Amazonista voi tilata kotiin esimerkiksi kunnossapito-, korjaus- ja asennuspalveluita mutta myös vaikkapa joogaopettajan. Uskon vahvasti, että palveluiden merkitys tulee myös Suomessa kasvamaan. Näen jo tulevaisuuden, jossa lähikaupoista muodostuu laaja-alaisia palvelukeskuksia, jotka ammentavat voimaa perinteisistä juuristaan eli yhteisöllisyydestä ja palvelusta.

Keskon uudesta strategiasta löytyi toinenkin kansakuntamme ikääntymiseen oivallisesti vastaava konsepti, K-rauta Express. Esteettömän asumisen alueella bisnesmahdollisuudet etenkin kaupunkialueella ovat voimakkaassa kasvussa – mutta palvelukonseptit vielä kirkastumatta. Voisin tässä vaiheessa kuitenkin veikata kauppakonseptin sloganiksi: ”K-rauta Express, Helppoa ja nopeaa palvelua.