Home > Yleinen > Tekoäly vie markkinoinnin uudelle aikakaudelle

Elämme aikaa, jossa asiakkaan media- ja ostokäyttäytyminen pirstaloituvat päivä päivältä yhä enemmän. Tämä merkitsee markkinoijalle kasvavia haasteita: miten saada oma viesti kohinan läpi asiakkaalle. Avaimena on kolmikanta eli oikea viesti, ajoitus, kanava. Siis mitä tarjontaa asiakas haluaa vastaanottaa, milloin ja missä kanavassa. Kolmikannan rakennusaineina puolestaan ovat data, analytiikka, markkinointiautomaatio ja tekoäly. 

Menestys lähtee asiakasymmärryksestä. 360-asiakasnäkymäon yhtä hyvin ostojen kuin myynnin ja markkinoinnin perustyökalu. Sisäinen asiakasdata rikastettuna ulkoisista lähteistä saatavilla tiedoilla antaa hyvän perustan asiakaslähtöiselle markkinoinnille. Ylivoimaisen harppauksen asiakasymmärryksen aikakaudelle mahdollistaa kuitenkin ennustava analytiikka, optimointi  ja huipulla tekoäly. Hyvillä työvälineillä saadaan laaja-alainen kuva asiakkuuksista, kilpailutilanteesta, tuotevalikoiman toimivuudesta, kanavakäyttäytymisestä aina terdinäkymään asti. 

One-to-one aikakaudella massamarkkinointi ei ole kuollut, mutta sekin on astunut optimoinnin aikakaudelle. Jo pelkästään hyödyntämällä kassadataa massamarkkinoinnin optimoinnissapäästään uudelle markkinoinnin tehokkuustasolle: löydetään tuotteet, jotka toimivat asiakaskunnassa mahdollisimman hyvin ja toisaalta voidaan karsia turhat, myynnin tuottoa syövät tuotteet. Kanta-asiakasdatan hyödyntäminen parantaa kohdistusta ja markkinoinnin sisällön osuvuutta edelleen. 

Asiakas- ja kuittidatatietojen avulla voidaan optimoida paitsi massamarkkinoinnin tuotetarjontaa myös hinnoittelua. Kilpailutilanne voi vaihdella sekä alue- että myös kauppakohtaisesti. Digitaalisuus on kuitenkin tuonut markkinoille läpinäkyvyyden, joka on kasvattanut hinnoittelun merkitystä entisestään, joten hinnoittelun optimointi on usein yhtä tärkeä kysyntää vauhdittava tekijä kuin tarjottavien tuotteiden valikoima, usein tärkeämpikin. 

Perinteisessä door-to-door markkinoinnissa jokainen turha jakelualue on paitsi kustannustekijä myös turha rasitus ympäristölle. Siksi door-to-door jakelun optimointion oleellinen paitsi myynnin kannalta myös perusteltu toimenpide ympäristön puolesta. Nykyisin etenkin nuoret kommentoivat asiaa entistä kärkevämmin, joten data ja optimointi  turha jakelun minimoimiseksi on tätä päivää.

Digiaikana myös visuaalisuuden merkitys korostuu ja sitäkin voidaan testatusti optimoida: testi- tai verkkosivulla mitatut, eri bannerivaihtoehtojen klikkaukset tai vaikkapa silmien liikkeiden seurantaa analysoivat työkalut kertovat paljon eri ratkaisujen toimivuudesta. Digitaalisessa markkinoinnissa tulokset voidaan helposti ja reaaliaikaisesti siirtää eri kohderyhmien mainonnan toteutuksiin. 

Digitaaliset kanavat, data ja tekoäly merkitsevä markkinoinnille samaa kuin teollinen vallankumous aikoinaan teollisuudelle: tehot ja kilpailukyky kasvavat ja ihmisen aikaa vapautuu oleellisempaan, markkinoinnin kyseessä ollen luovuuteen. 

Tekoälyn avulla markkinointiautomaatio muuttuu jatkuvaksi, oppivaksi yksilötason dialogiksi, jossa kone hoitaa sisällön optimaalisen koostamisen tuotevalintoineen ja hinnoitteluineen, kohdistamisen, ajoituksen ja kanavavalinnan. Tekoälyn oppivat, analyyttiset, ennustavat mallit käyttävät historiatietoa säännönmukaisuuksien löytämiseen ja näin ostokäyttäytymisen ennustamiseen yksilötasolla asti. 

Kaikki edellä kerrotut, markkinoinnin tehokkuutta optimoivat työkalut kuuluvat Houston Analyticsintyökalupakkiin. Uusin aluevaltaus Houston Analyticsilla on Omnicom Media Group Finlandin kanssa yhdessä lanseeraama mediaostamisen alusta Airomi, joka tarjoaa reaaliaikaisen näkymän markkinoinnin tuottavuuteen. SaaS-pohjainen Airomi yhdistää koneoppimisen skenaariotyökalut ja robotisoidun mediaostamisen prosessin. Näin mediaostaminen siirtyy koneoppimisen aikakaudelle, jossa mainostaja pystyy nopeasti reagoimaan mainonnan toimivuuteen / toimimattomuuteen. Tämä ei ole aiemmin ollut mahdollista. Uusi historian lehti on siis mainonnan ostamisen osalta käännetty.