Home > Posts tagged optimointi

Keinoälyn valtakausi vähittäiskaupassa on alkanut

Kuluttajan ostokäyttäytyminen on voimakkaasti pirstaloitunut. Enää ei riitä valikoiman ja tarjonnan kohdistaminen tietyille asiakassegmenteille saatika perinteisen ketjukonseptin tai massamarkkinoinnin orjallinen noudattaminen. On ymmärrettävä asiakasta yksilönä. Kaupan kilpailukyvyn keskeisiä osatekijöitä osaavan henkilökunnan lisäksi ovat valikoima, hyllytilan optimointi, hinnoittelu ja kampanjatoteutukset....